Onze Taken

  • Het voeren en opvolgen van de boekhouding, op ons kantoor (intern) of ter plaatse bij de klant (extern).
  • Periodieke rapportering van de resultaten en opmaak van de jaarrekeningen en jaarrapporten.
  • Het voeren van de BTW-administratie.
  • Het opstellen van belastingaangiften en bijstand bij fiscale controles.
  • Advies bij fiscale, sociale en juridische aangelegenheden.
  • Begeleiding bij startende ondernemingen.